Laboratorijska oprema


Alla France ALLA FRANCE ,Francuska:

Mjerni instrumenti (hidrometri,termometri…)

www.allafrance.com

CISA CISA:

Laboratorijska sita i tresilice

www.cisa.net

Copan Innovation  COPAN, Italija:

WASP – automatska obrada mikrobioloških uzoraka

 http://copanitalia.com/index-1.htm
 
WASP LAB

http://copanitalia.com/index-2.htm


MALDI TRACE

http://copanitalia.com/index-3.htm 

Eijkelkamp EIJKELKAMP:

Fizikalna i kemijska analiza tla

www.eijkelkamp.com

Eutech Instruments EUTECH INSTRUMENTS:

pH metri, konduktometri, oksimetri, turbidimetri i ostalo

www.eutechinst.com

Exacta + Optech EXACTA + OPTECH ,Italija:

Mikroskopi i ostala oprema i pribor

www.exactaoptech.com/exacta/jsp/index.jsp?lang=ENG

Fratelli Galli FRATELLI GALI, Italija:

Inkubatori, CO2 inkubatori, sušionici, peći...

www.fratelligalli.com

HMC EUROPE HMC EUROPE:

Parni sterilizatori, bio sigurnosni ormari, laboratorijske perilice, magnetske vješalice...

www.hmc-europe.eu

Iskra - Pio ISKRA - PIO, Slovenija:

Komore i sobe za rad u čistom,mikrobiološke zaštitne komore,komore za citoststike,ultrazvučne kupelji, komore za citostatike, ultrazvučne kupelji..

www.iskra-pio.si

Lab Companion LAB COMPANION:

Vodene kupelji, tresilice, laboratorijski inkubatori, komore, laminari, PCR Workstations, magnetske mješalice, vacuum pumpe, rashladni uređaji, laboratorijske peći, namještaj...

www.jeiotech.com

Kambic KAMBIĆ:

Inkubatori, kupelji, autoklavi

www.kambic.com

Medline Scientific Limited MEDLINE SCIENTIFIC LIMITED:

Mikroskopi, refraktometri,kupelji, termostati, cirkul. kupelji, tresalice s grijanjem i hlađenjem, komore...

www.medlinesscientific.com

MSE, UK MSE, UK:

 Centrifuge i pribor

www.mseuk.co.uk

Tehtnica TEHTNICA, Slovenija:

Centrifuge,tresalice,miješalice, vage

www.tehtnica.si

Telstar TELSTAR:

 Laboratorijski hladnjaci i zamrzivači do -80°C

www.telstar-lifesciences.com

WLD TEC WLD – TEC, Njemačka:

Elektronski laboratorijski plamenici sa priborom

www.wld-tec.com